About the event

Saturday 15th of June / Dydd Sadwrn 15fed o Fehefin
11am-1pm

Our door is open to the whole community – come and learn about what we do, have a chat with others from your area with some tea, coffee and cake!

Aurora Trinity Collective will be holding their screen printing workshop.
Welsh Refugee Council will be holding their Parent and Toddler Group alongside Displaced People In Action
Blend Coffee Morning will welcome you all with refreshments and cake
Space4U will hold a fun interactive stall to inform and educate!
Fun for all the family – All are most welcome!

Mae ein drws ar agor i’r holl gymuned – dewch i ddysgu am yr hyn rydym yn ei wneud, sgwrsiwch gydag eraill o’ch cymuned gyda choffi, te a chacennau!
Bydd Cydweithrediad Aurora Trinity yn cynnal Gweithdy Screenprinting
Bydd Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn cynnal eu grwp Rhiant a Phlentyn gyda Displaced People in Action
Bydd Bore Coffi Blend yn croesawu chi gyd gyda lluniaeth ysgafn a chacennau!
A bydd Space4U yn eich diddori ar eu stondin hwyl a llawn gwybodaeth!
Hwyl i’r teulu gyfan – Mae croeso i bawb!
Cysylltwch am fwy o wybodaeth ar 02921 321120 neu enquiries@trinitycentre.wales